Szkolnictwo zawodowe w powiecie lęborskim

Tytuł projektu:

Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego


Beneficjent:

Powiat Lęborski


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Społeczny


Miejsce realizacji :

Powiat lęborski


Całkowita wartość:

8 009 118,91 zł


Dofinansowanie UE:

7 208 207,02 zł


Opis projektu:

Projekt skierowany jest do 1336 uczniów oraz 31 nauczycieli kształcenia zawodowego. Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do wymagań gospodarki i potrzeb rynku pracy. Edukacja prowadzona jest w kluczowych branżach o największym potencjale rozwoju dla regionu takich jak budownictwo, usługi finansowe, biznes, chemia lekka, ICT, elektronika, transport, logistyka, motoryzacja. Uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych oraz korzystają ze stażów i praktyk u pracodawców. Nauczyciele otrzymają możliwość udziału w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych.