Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 31 sierpnia 2017)

Dokument

Załączniki (4)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Kryteria wyboru projektów

pdf 5.89 MB

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego

pdf 1.66 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 360 KB

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 342 KB