Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 20 października 2016)

Dokument

Załączniki (3)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – kryteria wyboru projektów

pdf 5.69 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 358 KB

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 343 KB