Środki z Programu Regionalnego usprawnią transport zbiorowy w metropolii

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali nowe umowy o dofinansowanie projektów. W metropolii powstanie 9 węzłów integrujących transport zbiorowy, a Szybka Kolej Miejska w Trójmieście na trasie ze Śródmieścia do Rumi wybuduje system monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją, zmodernizuje perony oraz budynek dworca w Gdyni Głównej. Wartość inwestycji to ponad 332 mln zł.

 

 

Kolejne duże inwestycje w infrastrukturę transportową to zasługa m.in. sprawnego wdrażania przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. To dzięki unijnemu finansowaniu te inwestycje są możliwe. Dotacje dla projektów sięgają od 30% do nawet 85%. Bez tych dodatkowych środków budżety samorządów często nie byłyby w stanie tych inwestycji udźwignąć. To, że władze Pomorza najefektywniej w Polsce rozdzielają środki unijne, bezpośrednio skutkuje tym, że projekty takie mogą mieć finansowanie i być realizowane z korzyścią dla rozwoju regionu i jego mieszkańców.

Nowe inwestycje to 9 węzłów integracyjnych: przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdyni Karwinach, w Nowym Dworze Gdańskim, Władysławowie i Jastarni, Sopocie Kamiennym Potoku, Gościcinie, Tczewie, Pucku i Wejherowie. Efektem projektów będzie usprawnienie komunikacji między miastami metropolii. W zależności od lokalizacji powstaną: przystanki, wiaty, parkingi typu m.in. park&ride, bike&ride, kiss&ride, parkingi dla taxi, rozbudowane i przebudowane zostaną ulice i skrzyżowania tak, by usprawnić funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i dojazd do węzła. Wybudowane zostaną także trasy rowerowe i chodniki oraz infrastruktura do obsługi pasażerów, także niepełnosprawnych. Zamontowany zostanie monitoring wraz z informacją pasażerską. Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura będzie zachętą dla mieszkańców do przesiadania się z samochodów do komunikacji zbiorowej, czego efektem będzie usprawnienie ruchu na drogach, poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie hałasu i emisji zanieczyszczeń do środowiska. Na zmianach skorzystają mieszkańcy. Poprawi się komfort i skróci czas podróży. Pasażerowie oszczędzą też konkretne pieniądze na dojeździe do pracy.

Pięć spośród dziewięciu węzłów integracyjnych powstanie na trasie do półwyspu helskiego, w powiatach puckim (w Pucku oraz we Władysławowie i Jastarni) oraz wejherowskim (w Wejherowie i Gościcinie). Tu na co dzień wiele osób dojeżdża do pracy w Trójmieście, a w wakacje dodatkowo przyjeżdżają turyści, by spędzić na morzem wymarzone wakacje. Wzmożony ruch jest przyczyną długich i uciążliwych korków. Dzięki możliwość zostawienia samochodu bądź roweru przy przystanku lub stacji kolejowej, rozładuje się ruch na drogach w obszarze tak atrakcyjnym turystycznie. Jest to dobra wiadomość nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców okolicznych wsi, którzy skorzystają na uspokojonym ruchu drogowym. Wartość inwestycji w węzły transportowe to ponad 193,1 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 104,6 mln zł.

Umowę podpisała także PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, która dzięki dotacji udzielonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego przeprowadzi ważne zmiany na trasie SKM, linii nr 250 z Gdańska Śródmieścia do Rumii. PKP stworzy na trasie zintegrowany system monitowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską. Dzięki realizacji projektu zmodernizowany zostanie Dworzec Podmiejski na stacji Gdynia Główna (wraz z peronem SKM) oraz 8 przystanków/stacji kolejowych SKM: Rumia Janowo, Gdynia Chylonia, Gdynia Leszczynki, Gdynia Grabówek, Gdynia Stocznia, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo i Gdańsk Stocznia. Budowa i integracja systemów pozwoli m.in. na zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów oraz dostarczanie im dokładnej i aktualnej informacji, a modernizacja peronów poprawi komfort podróżowania transportem zbiorowym. Całkowita wartość inwestycji to 139,8 mln zł, przy unijnym wsparciu w kwocie 61,9 mln zł.

Podpisanie umowy na budowę węzła transportowego Wejherowo Kwiatowa odbyło się 24 kwietnia 2017 r. w gabinecie Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. Zobacz opis projektu i wartość podpisanej umowy.

Podpisanie pozostałych 8 umów odbyło się 25 kwietnia 2017 roku w sali im. Lecha Badowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zobacz opisy projektów i wartości podpisanych umów.