Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy (prewencja cukrzycy)

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania  5.4.2. Zdrowie na rynku pracy OP 5 Zatrudnienie RPO WP na lata 2014-2020 - konkurs zamknięty nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-003/17 (Konkurs dotyczący prewencji cukrzycy typu 2)

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • Specyfika i cel konkursu w ramach Podziałania 5.4.2.
  • Zasady kwalifikowalności wydatków
  • Zakres działań możliwych do realizacji w ramach projektu

Termin i miejsce spotkania:

9 stycznia 2018 r. 

Sala Herbowa 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Więcej informacji na temat spotkania