Spotkanie informacyjne dla Pośredników Finansowych

Bank Gospodarstwa Krajowego – Beneficjent projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)" zaprasza na spotkanie informacyjne kierowane do potencjalnych Pośredników Finansowych produktu „Wejście kapitałowe".

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada br. w Warszawie (Departament Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego,  ul. Ludna 2 - II piętro, godz. 12.00 -14:00).

Zaproszenie na spotkanie oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie: https://bgk.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/87162/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-wejscie-kapitalowe-w-ramach-pomorskiego-funduszu-rozwoju-2020

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z zaproszenia BGK.

Termin zgłoszeń upływa 13 listopada br.