Słupsk, Dębnica Kaszubska i Damnica - wymiana źródeł ciepła dzięki środkom z UE

W środę, 28 sierpnia br., marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wójt gminy Słupsk, Pani Barbara Dykier, podpisali umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji projektu dotyczącego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej w 13 obiektach użyteczności publicznej w gminach Słupsk, Dębnica Kaszubska i Damnica.

 


Fot. Marcin Twardokus/UMWP

Finansowanie unijne pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 790 tysięcy złotych, a dotacja wyniesie prawie 666 tysięcy złotych.

 


Fot. Marcin Twardokus/UMWP

Przedmiotem projektu jest modernizacja źródeł energii cieplnej w 13 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze powiatu słupskiego w gminach Słupsk, Dębnica Kaszubska oraz Damnica. Modernizacja źródeł ciepła polegać będzie na demontażu obecnych węglowych kotłów grzewczych i montażu w ich miejsce kotłów gazowych oraz kotłów na biomasę. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego oraz eliminacja z użytkowania nieefektywnych węglowych źródeł ciepła.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którym gmina Słupsk pełnić będzie rolę partnera wiodącego – lidera, a pozostałe gminy – Dębnica Kaszubska oraz Damnica – będą partnerami na równych zasadach. Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2021 roku.

 

 

Umowa z gminą Słupsk jest pierwszą z umów, które w najbliższym czasie zostaną podpisane na realizację projektów dotyczących modernizacji systemów ciepłowniczych i źródeł ciepła. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z 1 sierpnia 2019 r. finansowanie unijne z RPO WP 2014-2020 na ten cel, w łącznej kwocie 11,3 mln zł, otrzymało 6 podmiotów. Łączna wartość projektów, które otrzymały dotację, to prawie 17 mln zł.

Marcin Twardokus