Skorzystaj z pożyczki w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

W poniedziałek 11 marca  br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Polską Fundacją Przedsiębiorczości oraz Bankiem Spółdzielczym w Czersku umowy operacyjne na udzielanie pożyczek w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ofercie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Banku Spółdzielczego w Czersku już wkrótce dostępne będą pożyczki o wartości powyżej 300 mln zł. Produkty te uzupełniają ofertę Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ zarządzanego przez BGK, który udostępnia na Pomorzu m.in. Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowe dla przedsiębiorców oraz Pożyczkę na innowację kierowana na przedsięwzięcia innowacyjne.

Realizacja obu umów doprowadzi do udzielenia łącznie ponad 30 Pożyczek Inwestycyjnych i Pożyczek Profilowanych  o wartości do 1 mln zł dla przedsiębiorców w naszym województwie. Na ten cel zostanie przekazane do pośredników 20 mln zł.

Maksymalny okres spłat tych pożyczek to 84 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z ich udostępnianiem oraz obsługą.

Pierwszy z produktów - Pożyczka Inwestycyjna, o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł, adresowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw (zatrudniających nie więcej niż 50 osób) prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu poprawę potencjału konkurencyjnego, poprawę zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi, zwiększenie produktywności.

Pożyczki przeznaczone będą na inwestycje związane m.in. z:

  • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
  • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
  • modernizacją środków produkcji,
  • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
  • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

 

Oferta pożyczek wyróżniać się będzie atrakcyjnym oprocentowaniem dla inwestycji ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost eksportu lub tworzenie trwałych miejsc pracy.

Kolejny produkt - Pożyczka Profilowana (o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł) adresowana jest także do średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza mające na celu istotne poszerzenie rynków zbytu lub  poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości.

Pożyczka objęte mogą być inwestycje związane m.in. ze zmianą procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, a także zakup maszyn i sprzętu. Wspierane będą także przedsięwzięcia mające na celu szersze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych lub ograniczenie zasobochłonności procesów produkcyjnych także dzięki zastosowaniu ekoinnowacji, przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego.

Pożyczki Profilowane udzielane przez pośrednika finansowego będą atrakcyjnie oprocentowane przede wszystkim w przypadku inwestycji ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost eksportu. Natomiast w przypadku przedsięwzięć realizowanych w celu poprawy efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub ograniczenie zasobochłonności procesów produkcyjnych, preferowane będą projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://rpo.bgk.pl/rpo/pfr2020/

 

Kontakt do Pośrednika Finansowego:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel.: 91 312 92 16, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Gdańsku: ul. Piwna 1/2, pok. 111,
tel.: 58 301 02 29, 784 317 998; e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Gdyni: ul. Morska 509, pok. 5,
tel.: 58 62 09 609, 728 970 389, 784 318 052; e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Słupsku: ul. Jana Pawła II 1, pokój 744 (Siedziba dawnego Urzędu Wojewódzkiego),
tel.: 59 84 68 447, 664 981 645, 784 318 037; e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Lęborku: pl. Pokoju 8, pok. 6,
tel. 59 333 00 06, 539 972 295; e-mail: pfp@pfp.com.pl

 

Szczegóły oferty znajdują się na stronie https://www.pfp.com.pl/owwi8_pozyczka_profilowana.htm

 

Bank Spółdzielczy w Czersku: ul. Dr. Zielińskiego 4, Czersk

tel.: 52 395 37 62 (obsługa kredytów gospodarczych); e-mail: info@bsczersk.pl

Oddział Banku w Karsinie: ul. Długa 50, Karsin

tel.: 58 680 18 84

Filia Banku w Chojnicach: ul. Mickiewicza 5, Chojnice

tel.: 52 395 05 00

Szczegóły oferty wkrótce na stronie http://www.bsczersk.pl/

 

Projekt Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Monika Grochulska