Segregujemy odpady w Pomorskiem

27 kwietnia Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 9 projektów, dzięki którym powstaną nowe i zostaną zmodernizowane stare Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin: Miastko, Dziemiany, Lipnica, Tuchomie (pow. bytowski), miasta i gminy Skarszewy, w Miniętach (gm. Dzierzgoń), Cisewie (gm. Karsin), gminie miasta Lębork, gminie Cewice, gminie Stare Pole, w Wodnicy (gm. Ustka) oraz w Gniewie.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsca, w których każdy mieszkaniec może nieodpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne). Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 na terenie każdej gminy musi znajdować się taki punkt.

Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 9 mln złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przekracza 7 mln zł.  Pierwsze PSZOKi powstaną jeszcze z końcem 2017 roku, a ze wszystkich mieszkańcy będą mogli korzystać już w 2018 roku.

 

Załączniki:

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu

pdf 283 KB