Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego

Informujemy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla pracowników Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, wykonujących zadania z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:

Hotel Tristan/Przedsiębiorstwo Produkcji Łożysk Ślizgowych Andrzej Szumko Spółka Jawna, ul. Niska 2/C26, 82-300 Elbląg.

Łączna cena oferty wynosi: 30 180,00 zł netto/33 269,40 zł brutto.