Rozstrzygnięcie konkursu w działaniu 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Dnia 10 maja 2018 roku uchwałą nr 463/327/18 Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPPM.11.03.00-IZ.00-22-003/17 dla Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Na mocy powyższej uchwały dofinansowanie otrzymało 12 projektów.

Łączna całkowita wartość projektów: 87 982 831,78 PLN

Łączna wartość przyznanego dofinansowania: 57 176 024,12 PLN

Załączniki:

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP

pdf 391 KB

Skład Komisji Oceny Projektów

pdf 482 KB