Rewitalizacja w Żukowie, termomodernizacja w Kartuzach. Zapłaci Unia Europejska

Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski podpisali w czwartek 27 lipca kolejne umowy na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W Żukowie utworzone będzie Centrum Aktywności Rodzin oraz odnowione zostanie stare centrum miasta (zintegrowany projekt rewitalizacyjny) a Kartuzy zmodernizują energetycznie Powiatowe Centrum Zdrowia.

Projekt Gminy Żukowo „Centrum Aktywności Rodzin w Żukowie" zakłada powołanie i funkcjonowanie Centrum Aktywności Rodzin, a w nim klubów aktywności oraz mobilnych usług opiekuńczych. Centrum Aktywności Rodzin będzie ośrodkiem dziennej opieki, w którym będą odbywać się zajęcia grupowe i indywidualne w postaci różnego rodzaju terapii. Utworzony zostanie m.in. Klub Dobrych Rodziców, Kreatywna Akademia Dziecka, Klub Seniora. Działania skierowane będą do całej rodziny, poprzez objęcie wszystkich członków rodzin usługami specjalistycznymi i społecznymi. Wartość projektu wynosi ponad 500 tys. zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 450 tys. zł.

Centrum Aktywności Rodzin będzie zlokalizowane w  zaadoptowanym na ten cel zabytkowym spichlerzu, który zostanie zmodernizowany w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa". Ponadto w ramach projektu zagospodarowana zostanie przestrzeń przy klasztorze oraz zmodernizowana ul. 3-go Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu ma na celu utworzenie miejsc, w którym będą świadczone usługi społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne. Wartość inwestycji to blisko 11,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 6,5 mln zł. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2017 r. do października 2018 r. Podpisanie umowy odbyło się w Zespole Klasztornym Norbertanek w Żukowie przy ul. 3 Maja 4.

Kolejna z podpisanych umów dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej trzech budynków Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (budynek apteki, budynek A i B). Inwestycja obejmie m.in. docieplenie przegród budynków, wymianę stolarki, modernizację instalacji c.o., wymianę źródeł ciepła i oświetlenia oraz montaż odnawialnych źródeł energii. W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynków. Poprawi się też estetyka obiektów. Na zmianach skorzystają pacjenci i pracownicy. Łączna wartość inwestycji to prawie 4,4 mln zł, a unijne dofinansowanie z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 3,5 mln zł. Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach przy ul. 3 Maja 16A.

Źródło: zukowo.pl