Rewitalizacja osiedla pomiędzy ulicami Opata Hackiego i Ludwika Zamenhofa w Gdyni

Tytuł projektu:

Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego


Beneficjent:

Gmina Miasta Gdyni


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Gdynia


Całkowita wartość:

17 000 000,00 zł


Dofinansowanie UE:

11 809 170,34 zł


Opis projektu:

Projekt pn.: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego" to cztery kompleksowe ściśle ze sobą powiązane działania, których celem jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców osiedla, zwiększenie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne oraz aktywizacja mieszkańców poprzez kształtowanie właściwych postaw. Stanowi wsparcie dla realizowanego równolegle projektu, którego przedmiotem jest rozwój usług społecznych świadczonych dla lokalnej społeczności.

 

W ramach rewitalizacji realizowane są działania społeczne. Odbyły się m.in spektakle "Ulica Mistrzów" realizowane przez jedną z gdyńskich organizacji pozarządowych.

Nowa przestrzeń dla mieszkańców

Już dziś mieszkańcy osiedla korzystają z efektów pierwszego etapu zaplanowanej inwestycji. Nowe chodniki wzdłuż nowych ulic, ławki, przysiadaki dla osób starszych, stojaki rowerowe, śmietniki, zagospodarowana zieleń wpisały się w krajobraz osiedla. Nowa przestrzeń dostosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowane zostały obniżone krawężniki o zaokrąglonej krawędzi, chodniki wyposażone są w płytki kierunkowo – prowadzące a przy skrzyżowaniach stoją tablice informacyjne dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzrokową oznaczone alfabetem wypukłym i alfabetem Braile'a. W kwietniu 2018 roku zakończone zostały prace budowlane a w sierpniu tego samego roku nowopowstała infrastruktura została oddana do użytku mieszkańców.

 

Gdyńska "Pustynia". Fot. Alina Żemojdzin

Tuż przed zamknięciem pierwszej fazy inwestycji wybrany został Wykonawca kolejnego etapu: zagospodarowania terenu między blokami. „Pustynię" jak nazwali mieszkańcy przestrzeń, którą widzą codziennie z okna swojego mieszkania, zastąpią wyznaczone strefy rekreacji, place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu oraz elementy małej architektury. Znajdą się tam miejsca do wypoczynku na rozmaitych siedziskach, leżakach albo wprost na trawie, położone wśród zieleni, szyfrów i zagadek esperanto. Mieszkańcy zyskają także bezpośredni dojazd do swoich bloków wraz z miejscami postojowymi i nowymi chodnikami.

 

Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami tzw. Pustyni - wizualizacja. Autor:Pniewski Architekci Sp. z o.o.

Ale to nie wszystko

Osiedle otrzyma zaplecze, w którym kontynuowana będzie prowadzona od lat praca na rzecz wsparcia i aktywizacji lokalnej społeczności. W budynku biblioteki przy ulicy Opata Hackiego 33 utworzone zostanie Centrum Sąsiedzkie. Przebudowany, wyremontowany i wyposażony w ramach projektu budynek zwiększy możliwości prowadzenia różnorakich działań, których adresatami będą mieszkańcy dzielnicy.

 

Centrum Sąsiedzkie - wizualizacja. Autor: ARSA Bomerski i Partnerzy Sp.p.

Z dofinansowania unijnego skorzystały również trzy wspólnoty mieszkaniowe, które w przeprowadzonym naborze wybrane zostały na Partnerów Gminy w projekcie. Wyremontowane korytarze i klatki schodowe, naprawiony dach czy wykonana izolacja przeciwwodna to efekt udziału w procesie rewitalizacji.

Wielki plac budowy

Osiedle Zamenhofa-Opata Hackiego to wielki plac budowy. W tym trudnym momencie, wsparciem dla mieszkańców jest wyznaczony pracownik gdyńskiej jednostki – Laboratorium Innowacji Społecznych. Będący w ciągłym z nimi kontakcie, informuje ich o planowanych działaniach czy utrudnieniach w życiu codziennym. To jemu, w ramach cotygodniowych dyżurów można przedstawić swoje problemy czy postulaty. Jest też łącznikiem między inwestorem a użytkownikami prowadzonych działań inwestycyjnych.

A teraz trochę liczb

Rewitalizacja prowadzona jest na obszarze o powierzchni około 10,3 ha. Dotyczy około 2040 osób zamieszkałych na terenie osiedla.

Już dziś, mimo że inwestycja ciągle trwa, mieszkańcy korzystają z nowych oświetlonych chodników wzdłuż ulic: Komierowskiego, Opata Hackiego i Chylońskiej o łącznej długości prawie 1 800 m. Parkują samochody na 36 wyznaczonych wzdłuż ulic miejscach parkingowych, z czego 4 przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, oraz odpoczywają na 17-tu wykonanych w ramach projektu ławkach i przysiadakach.