Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia w Kościerzynie

Tytuł projektu:

Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny


Beneficjent:

Gmina Miejska Kościerzyna


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Kościerzyna


Całkowita wartość:

14 746 103,86 zł


Dofinansowanie UE:

7 984 957,12 zł


Opis projektu:

Niemal 8 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymała Kościerzyna na rewitalizację Osiedla Tysiąclecia - Kartuska. Oznacza to, że przestrzeń tego miejsca stopniowo nabierać będzie nowego charakteru. Jakiego?

Pierwszy etap projektu zakłada remont 23 budynków wielorodzinnych (bloków) należących do Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 3 budynków komunalnych. Zakres prac w każdym z nich jest zróżnicowany i obejmuje m.in. czyszczenie, malowanie i ocieplanie elewacji, remonty balkonów, remonty dachów, schodów, drzwi wejściowych, klatek schodowych oraz zagospodarowanie otoczenia budynków. 35% nakładów na ten cel pokrywają Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnia.

W drugim etapie inwestycji, w roku 2019 gruntownym remontem objęte zostaną budynki przy ulicy Tysiąclecia 1 oraz była kotłownia przy ulicy Kartuskiej. Oba przystosowane zostaną do pełnienia funkcji społecznych, a najważniejszą z nich będzie utworzenie Centrum Integracji Społecznej – miejsca aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji mieszkańców rewitalizowanego Osiedla.

Przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz infrastruktury towarzyszącej (schody, miejsca postojowe, monitoring wizyjny) to kolejny, trzeci już etap procesu poprawy wizerunku Osiedla Tysiąclecia – Kartuska. W ramach tego etapu przewidziano również modernizację sieci wodociągowych i sanitarnych.

Ostatnim etapem rewitalizacji Osiedla będzie poprawa otoczenia budynków oraz wspólnej przestrzeni Osiedla, w tym zagospodarowanie zabytkowego parku przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2, gdzie zaplanowano m.in. montaż nowego oświetlenia czy budowę alejek pieszych. Ten ostatni etap Projektu obejmuje m.in.:

  • odnowę istniejących terenów zieleni wraz z budową małej architektury,
  • budowę placu zabaw dla najmłodszych,
  • budowę miejsca spotkań dla młodzieży,
  • zagospodarowanie ogrodzenia Zakładów Mięsnych na urządzenie ścianki do graffiti.

Poprawa wizerunku i atrakcyjności Osiedla Tysiąclecia - Kartuska, wzrost aktywności i integracji jego mieszkańców oraz ograniczenie wykluczenia i ubóstwa to najważniejsze efekty realizacji tej inwestycji. Projekt oddziałuje na cały obszar rewitalizacji, a z jego efektów skorzysta 2084 mieszkańców Osiedla.

Ze szczegółowym opisem poszczególnych zadań zaplanowanych w projekcie można zapoznać się na stronie beneficjenta www.miastokoscierzyna.pl

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Konwersja, Poddziałanie 8.1.2.