RegioStars Awards 2018. Zgłoś swój projekt!

Do 15 kwietnia br. trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

 

 

Tegoroczne  kategorie konkursowe to:

  • Supporting smart industrial transition (Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej),Achieving sustainability through low carbon emissions (Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla),
  • Creating better access to public services (Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych),
  • Tackling migration challenges (Sprostanie wyzwaniom związanym z migracją),
  • Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage (Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe).

Zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej.

Z jednego programu operacyjnego można zgłosić maksymalnie dwa projekty do nagród RegioStars (nie na poszczególne kategorie konkursowe).

Komisja Europejska do udziału w konkursie zachęca byłych i obecnych beneficjentów, których projekty cechują się największym potencjałem we wskazanych niżej obszarach.

Zwycięzcy otrzymają puchar i certyfikat RegioStars 2018. Nagrodą dla zwycięzców będzie również film promocyjny o projekcie. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali 9 października 2018 r. w Brukseli w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Finaliści zostaną zaproszeni na ceremonię i otrzymają certyfikat oraz medal, a projekty finałowe znajdą się w broszurze wydanej przez Komisję Europejską oraz w bazie najlepszych praktyk publikowanej na stronie InfoRegio

 

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: regiostars2018@iservice-europa.eu

Aplikacje należy przesyłać online wyłącznie poprzez stronę internetową: https://www.regiostarsawards.eu

Dodatkowe informacje na temat Regiostars Awards 2018 znajdą Państwo na stronie KE: https://www.regiostarsawards.eu i http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards

 

Monika Grochulska