Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 31 maja 2018 r.)

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym „Raportem z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

Celem raportu jest prezentacja aktualnego stanu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz osiągniętych wybranych efektów w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym młodzieży, wsparciu przedsiębiorców.

Do końca maja br. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania 1 403 projektom o łącznej wartości 5,8 mld zł, co stanowi 78,7% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę ponad 8,4 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom ponad 1,1 mld zł, co stanowi 15,2% budżetu Programu.

Raport zawiera dane obejmujące:

  • aktualny postęp finansowy, tj. wartość i liczbę podpisanych umów o dofinansowanie, wartość środków wypłaconych beneficjentom i zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
  • aktualny postęp rzeczowy, tj. efekty, jakie udało się do tej pory osiągnąć dzięki realizacji Programu,
  • syntetyczną charakterystykę najważniejszych obszarów, w jakich zostało udzielone wsparcie w Programie.

Życzymy przyjemnej lektury!

Załączniki:

Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 31 maja 2018 r.)

pdf 2.86 MB