Przypominamy, że 16 sierpnia jest ostatnim dniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społeczny

Zapoznaj się z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

$theme.include($body_bottom_include)