Przypominamy o terminowym składaniu wniosków o płatność

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przypomina o składaniu wniosków o płatność (w projektach dofinansowanych z EFRR) zgodnie z harmonogramem wydatków będącym załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie. Terminowe składanie wniosków pozwoli na sprawną ich weryfikację i szybsze przekazywanie refundacji.