Przebudowa i remont szkół zawodowych w Powiecie Starogardzkim

Tytuł projektu:

Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim


Beneficjent:

Powiat Starogardzki


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Powiat Starogardzki


Całkowita wartość:

17 457 463,75 zł


Dofinansowanie UE:

14 387 698,42 zł


Opis projektu:

Projekt Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W Powiecie starogardzkim zostaną przebudowane i doposażone dwa centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (4 budynki). Dzięki realizacji tego projektu podniesie się jakość szkolnictwa zawodowego, m.in. poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. 1000 uczniów skorzysta obiektów objętych wsparciem.

Nowoczesne pracownie

Wsparcie w ramach projektu uzyskają szkoły zawodowe z powiatu starogardzkiego tj. Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie. Pracownie zostaną wyposażone w niezbędne sprzęty i urządzenia do praktycznej nauki zawodu, a także na potrzeby przeprowadzania przez szkoły egzaminów zawodowych. Wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego i warsztatów szkolnych zostało przygotowane z uwzględnieniem wykazu opracowanego przez MEN oraz skonsultowane z pracodawcami z danej branży. W doposażonych pracowniach będzie można się kształcić m.in. w ramach takich zawodów jak technik: informatyk, telekomunikacji, teleinformatyk, mechatronik, elektronik, hodowca koni, rolnik, agrobiznesu, architekt  krajobrazu, turystyki wiejskiej, weterynarii, przetwórstwa rolno - spożywczego, rybactwa śródlądowego, logistyki, spedytor, mechanik, mechanik pojazdów samochodowych.

Kursy, szkolenia

W ramach projektu prowadzone jest kształcenie ustawiczne w formie różnego rodzaju kursów i szkoleń. Oferta jest skierowana do dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego. Powiat zrealizował już kilka edycji kursu prawo jazdy kat. B, z którego skorzystało już 60 osób, a kolejne 45 jest w trakcie realizacji. Dużym zainteresowaniem cieszył się również kurs CNC, SEP, wózki widłowe, Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego czy kurs operatora dronów. W ofercie projektu są również kursy stricte branżowe np. kurs rozrodu koni, inseminacji bydła czy też kurs masażu koni. Kursanci otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu, certyfikaty, które potwierdzając zdobyte kwalifikacje.

W projekcie na kształcenie ustawiczne jest przeznaczona kwota aż 959 356,00 zł.

Co i kiedy powstanie?

W styczniu 2018 r. został oddany do użytku budynek Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim i rozpoczęło się doposażanie jego pracowni w sprzęt dydaktyczny. W niektórych salach już od czerwca odbywają się zajęcia w ramach prowadzonego w projekcie kształcenia ustawicznego. Zgodnie z projektem zakończenie planowane jest na grudzień 2018 r., wtedy będziemy mogli korzystać już z w pełni doposażonej bazy dydaktycznej. Budynek został przystosowany do osób niepełnosprawnych. Kwota przeznaczona na doposażenie tego Centrum wynosi aż 2 015 000,00 zł.

Na przełomie września i października zostaną oddane do użytku kolejne 3 budynki Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie:

Stajnia i ujeżdżalnia, budynek warsztatów oraz budynek przekształcony po dawnej tuczarni na obiekt dydaktyczno-egzaminacyjny.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie zostanie doposażone m.in. w nowoczesny sprzęt rolniczy, ogrodniczy, sprzęt w zawodzie hodowcy koni i weterynarza. Kwota przeznaczona na doposażenie tego Centrum wynosi aż 2 500 000 zł.

Chociaż oba Centra znajdują się na terenie powiatu starogardzkiego, będą służyły całemu regionowi. W centrach kształci się młodzież z całego województwa pomorskiego a nawet z województw ościennych.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu przejścia z edukacji do zatrudnienia,  a także podniesie atrakcyjność szkolnictwa zawodowego.