Projekt Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (z 21 maja 2015)

Dokument

Projekt Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

pdf 2.14 MB

Załączniki (2)

Załączniki do projektu Zasad wdrażania RPO WP

zip 17.31 MB

Uchwała nr 432/43/15 Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 224 KB