Prezentacje ze spotkania z Działania 5.6. Adaptacyjność pracowników

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dedykowanego konkursowi z Działania 5.6. Adaptacyjność pracowników, które odbyło się  11.01.2017 r. w Gdańsku.

1. Specyfika i cel konkursu z Działania 5.6

2. System oceny i kryteria wyboru z Działania 5.6

3. GWA

4. Kwalifikowalność wydatków z Działania 5.6

5. Zgodność projektów z politykami horyzontalnymi