Prezentacje ze spotkania z Działania 5.5.Kształcenie ustawiczne

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dedykowanego konkursowi z Działania 5.5. Kształcenie Ustawiczne, które odbyło się  15.11.2016 r. w Gdańsku.

1. Specyfika i cel konkursu z Działania 5.5

2. System oceny i kryteria wyboru z Działania 5.5

3. GWA

4. Kwalifikowalność wydatków z Działania 5.5

5. Zgodność projektów z politykami horyzontalnymi