Preferencyjne pożyczki na instalacje wytwarzające energię z OZE

W środę, 19 grudnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., inaugurujące uruchomienie preferencyjnych pożyczek na realizację przedsięwzięć z obszaru instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych na Pomorzu.

W wydarzeniu udział wzięli: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski, a także dyrektor Dywizji ds. kredytowania sektora publicznego i infrastruktury na obszarze Polski i Krajów Bałtyckich Europejskiego Banku Inwestycyjnego Rafał Rybacki oraz prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Aneta Grzębska.

fot. materiały UMWP

O „Pożyczkę OZE" mogą ubiegać się inwestorzy (w tym przedsiębiorcy oraz prosumenci) chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalację wytwarzającą energię z OZE. Są to m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne.

Na mocy umowy Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. będzie zarządzać kwotą ponad 60 mln zł pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym 53 mln zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki zostaną rozdysponowane w formie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej lub cieplnej (również z wykorzystaniem kogeneracji).

Atrakcyjność pożyczek polega przede wszystkim na ich niskim oprocentowaniu, które może kształtować się na poziomie nawet 0,25% w skali roku. Kolejną zaletą jest długi okres kredytowania sięgający 15 lat. Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie pobiera opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Celem uruchamianego instrument w postaci Pożyczki OZE" jest zwiększenie zainstalowanych mocy OZE w województwie pomorskim – co najmniej o 5 MW.