Prawie 9 mln zł dla Miastka. Dodatkowe środki w Programie Regionalnym Województwa Pomorskiego na inwestycje w OZE

W czwartek, 3 października br. w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisał z władzami Miastka umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego zakupu i montażu Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach gminy i gmin ościennych.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Podpisanie umowy z Gminą Mastko jest możliwe między innymi dzięki korzystnemu przeliczeniu kursu euro na złotówki budżetu Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego. W Programie Regionalnym jest więcej pieniędzy i Zarząd Województwa Pomorskiego może udzielić dofinansowania projektom, które z powodu braku środków w konkursie na dotacje, znalazły się „pod kreską". Jednym z takich projektów jest inwestycja Gminy Miastko dotycząca zakupu i montażu Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach gminy i gmin ościennych.

Energetycznie efektywniej w Miastku

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz w gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - element wyspy energetycznej/Miasteckiego Klastra Energii" zostanie zrealizowany do końca grudnia 2020 roku. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz mieszkaniowym, a także poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby energetyczne. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i atrakcyjności regionu oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego.

W ramach realizacji projektu zostanie wykonanych 256 instalacji fotowoltaicznych (w tym 239 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych) oraz 16 instalacji wytwarzania energii cieplnej (13 pomp ciepła i 3 systemy solarne). Całkowita wartość projektu to prawie 11,4 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 8,9 mln zł.

Marcin Twardokus