Prawie 21 mln zł dla Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim

Uroczystość podpisania umowy, z udziałem wicemarszałków Krzysztofa Trawickiego i Ryszarda Świlskiego, odbyła się w piątek 28 lipca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych oraz ich rozszerzenie w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Inwestycja obejmuje przebudowę 5 oddziałów szpitalnych: neurologicznego, kardiologicznego, udarowego, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych.  W wyremontowanych pomieszczeniach utworzone zostaną też ośrodek rehabilitacji, zakład diagnostyki obrazowej oraz 9 poradni specjalistycznych: diabetologiczna, nadciśnienia tętniczego, rehabilitacyjna, chirurgii onkologicznej, proktologiczna, preluksacyjna, leczenia bólu, ginekologiczna i neurologiczna. Zaplanowano również szkolenia dla kadry medycznej oraz rozwój wolontariatu. W dobudowanym nowym skrzydle powstanie blok operacyjny i centralna sterylizatornia. Szpital doposażony będzie w specjalistyczną aparaturę (rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy) i sprzęt medyczny. Na oddziale chorób wewnętrznych umieszczone zostaną 4 dodatkowe łózka (łącznie będzie ich 35), a na oddziale neurologiczny - 2 (docelowo 18).

– Dzięki temu Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie odciążony, jeśli chodzi o wstępne leczenie i diagnostykę – zaznacza wicemarszałek Świlski.

– Realizacja projektu w Kociewskim Centrum Zdrowia skróci rekonwalescencję pacjentów i  przyspieszy ich powrót do zdrowia – podkreśla wicemarszałek Trawicki. – Nowa infrastruktura, nowoczesny sprzęt i przeszkolona, wykwalifikowana kadra, to wszystko wpłynie na poprawę jakości usług medycznych – dodaje.

Prace projektowe rozpoczną się już we wrześniu 2017 r., natomiast ich zakończenie planuje się na październik 2020 r.