Prawie 16 mln zł na budowę węzła integracyjnego w Ustce dzięki dotacji z Unii Europejskiej

Marszałkowie województwa pomorskiego, Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z burmistrzem Ustki, Jackiem Graczykiem, umowę na dofinansowanie budowy węzła integracyjnego ze środków unijnych. Inwestycja ułatwi mieszkańcom dostęp do transportu publicznego, pozwoli na dogodną zmianę formy transportu z samochodu lub roweru na autobus lub kolej.
 Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę, 11 lipca br., na terenie dworca kolejowego w Ustce. Fot. Michał Piotrowski


Wartość projektu to przeszło 23,2 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 16 mln zł. Poziom dofinansowania projektu to aż 85% kosztów kwalifikowalnych.
Fot. Michał Piotrowski


Inwestycja poprawi atrakcyjność transportu zbiorowego w Ustce poprzez zintegrowanie komunikacji kolejowej, autobusowej, rowerowej i pieszej. Obejmie m.in.: budowę pętli autobusowej z zadaszonymi peronami wraz z ciągami komunikacyjnymi w obrębie dworca autobusowego i kolejowego, budowę dworca autobusowego z poczekalniami i kasami biletowymi, a także remont i przebudowę budynku dworca PKP. Wybudowane zostaną parkingi samochodowe typu „park&ride" na 241 miejsc oraz parkingi typu „bike&ride" z wiatami dla 70 rowerów. Projekt zakłada również budowę ścieżek rowerowych a także systemu informacji pasażerskiej.
 

Wizualizacja węzła integracyjnego w Ustce. Fot. Urząd Miasta Ustka

Dzięki nowym inwestycjom transport zbiorowy w mieście stanie się dla mieszkańców atrakcyjną alternatywą w stosunku do przejazdów własnym samochodem, zapewni jednocześnie dostęp do usług osobom z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej. Włodarze miasta liczą także, że dzięki zmianom zwiększy się liczba osób korzystających z transportu publicznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska. Planuje się, że z węzła korzystać będzie prawie 1,8 miliona osób rocznie.

 

Wideo: Ryszard Hurka/Pomorskie.eu

Zainstalowanie systemu monitoringu, trzech infomatów oraz zapewnienie dostępu do Internetu bezprzewodowego przyczyni się do poprawy atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa świadczonych przez miasto usług transportowych. W wyniku budowy węzła przesiadkowego nastąpi poprawa skomunikowania obszarów portowych oraz zwiększy się integracja transportu lądowego (drogowego i kolejowego) z transportem morskim.


Daria Kubiak, Marcin Twardokus