Prawie 10 mln zł z Unii na modernizację placówek oświatowych w Sopocie

Miasto Sopot podpisało umowę z wykonawcą inwestycji obejmującej kompleksową termomodernizację obiektów edukacyjnych. Na zmianach skorzystają uczniowie i budżet miasta.    

Wsparcie ze środków unijnych pozwoli na przeprowadzenie modernizacji energetycznej 25 budynków oświatowych oraz wychowawczo – opiekuńczych w Sopocie. Są to m.in. przedszkola, szkoły, Dom Dziecka, MDK, Szkoła Muzyczna. Wartość unijnego projektu to 21,5 mln zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło 9,89 mln zł, co stanowi prawie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Uroczyste podpisanie umowy przez Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie" z jego wykonawcą – Konsorcjum trzech firm: Kaliente sp. z o.o., Engie Services sp. z o.o. oraz Izim sp. z o.o., odbyło się 17 kwietnia w Przedszkolu nr 4 w Sopocie.

 

 

Realizacja projektu obejmie wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w 25 budynkach, przeprowadzenie pogłębionej termomodernizacji polegającej głównie na dociepleniu ścian, wykonaniu izolacji oraz wymianie lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. We wszystkich placówkach przewidziano zastosowanie nowoczesnego, automatycznego Systemu Zarządzania Energią. Co więcej, w 19 obiektach zainstalowane zostaną odnawialne źródła energii (montaż paneli fotowoltaicznych w 17 budynkach, w dwóch pozostałych instalacja kolektorów słonecznych).

Planowane działania pozwolą na zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a w związku z tym spowodują obniżenie wysokości rachunków. Zostanie ograniczona emisja CO2 do otoczenia, co przyczyni się do polepszenie jakości powietrza. Efekt ten stanowić będzie szczególną wartość dla miasta, posiadającego status uzdrowiska. Przedsięwzięcie wpłynie także bezpośrednio na poprawę komfortu użytkowania dla osób korzystających z budynków - przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Przewidywana oszczędność energetyczna rocznie:

  • zmniejszenie zużycia energii cieplnej w 11 obiektach o 51,6%,
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej we wszystkich 25 budynkach o 68,1%.

 

Efekt ekologiczny planowanych prac:

  • redukcja emisji CO2 do otoczenia o 771 ton rocznie,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 3 mln kWh/rok.

 

Daria Kubiak