Praca w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłasza nabór na 6 wolnych stanowisk pracy od podinspektora do głównego specjalisty w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • 2 wolne stanowiska  w referacie kontroli projektów konkursowych  (zespół ds. kontroli w ramach osi 3 i działania 5.3 oraz zespół ds. kontroli w ramach osi 5 i 6 oraz kontroli uprzedniej pp);
  • 1 wolne stanowisko w referacie kontroli systemowej;
  • 3 wolne stanowiska w referacie wspierania aktywizacji zawodowej i rozwoju integracji społecznej (zespół ds. projektów aktywizacji zawodowej i rozwoju integracji społecznej, zespół ds. projektów aktywizacji zawodowej i zespół ds. rozwoju kadr regionu).

Zobacz szczegóły ogłoszenia