Powstaną nowe węzły integracyjne w powiatach wejherowskim i puckim oraz w Tczewie

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekty dotyczące budowy węzłów przesiadkowych w Pucku, Władysławowie i Jastarni, Wejherowie, Gościcinie oraz Tczewie. Dzięki inwestycjom powstaną nowe przystanki i wiaty, parkingi dla samochodów i rowerów oraz drogi dojazdowe do węzłów.

 

 

Łączna wartość projektów to ponad 97 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 53 mln zł. Inwestycje realizowane będą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), partnerstwa samorządów trójmiasta oraz 58 gmin funkcjonalnie z nim powiązanych, które wskazują do realizacji projekty ważne dla rozwoju metropolii. 6 nowych węzłów to kolejny etap szeregu inwestycji transportowych, które mają usprawnić transport zbiorowy w obszarze ZIT. W najbliższym czasie dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące realizacji kolejnych węzłów integracyjnych w obszarze metropolii.

Wybudowanie węzłów integracyjnych przyczyni się do usprawnienia komunikacji między miastami  metropolii. Jednym z celów realizacji szeregu inwestycji jest zachęcenie mieszkańców do przesiadania się z samochodów do komunikacji zbiorowej, czego efektem będą dla samych mieszkańców – skrócenie czasu podróży oraz oszczędności w budżecie domowym na dojeździe do pracy, a dla regionu – usprawnienie ruchu na drogach, poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Pięć węzłów integracyjnych powstanie na trasie do półwyspu helskiego, w powiatach puckim (w Pucku oraz we Władysławowie i Jastarni) oraz wejherowskim (w Wejherowie i Gościcinie), skąd wiele osób dojeżdża do pracy w Trójmieście. Tu w wakacje dodatkowo przyjeżdżają turyści, co jest przyczyną korków. Dzięki możliwość zostawienia samochodu bądź roweru przy przystanku lub stacji kolejowej, rozładuje się ruch na drogach w obszarze tak atrakcyjnym turystycznie. Jest to dobra wiadomość nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców okolicznych wsi, którzy skorzystają na uspokojonym ruchu drogowym.

W ramach projektów zrealizowane zostaną typowe dla tego typu inwestycji przedsięwzięcia (w różnych wariantach dla danej lokalizacji): przystanki, wiaty, parkingi typu m.in. park&ride, bike&ride, kiss&ride, parkingi dla taxi, rozbudowane i przebudowane zostaną ulice i skrzyżowania w bezpośrednim otoczeniu danego węzła integracyjnego z zastosowaniem rozwiązań usprawniających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i dojazd do węzła. Wybudowane zostaną także odcinki nowych tras rowerowych i chodników oraz niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów i ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Zamontowany zostanie monitoring wraz z informacją pasażerską.

Ważna inwestycją będzie także węzeł integracyjny w Tczewie. W ramach projektu zrealizowane zostaną  następujące inwestycje: rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego o 102 dodatkowe miejsca parkingowe; budowa i rozbudowa chodników i dróg rowerowych; przebudowa ul. Gdańskiej wraz z budową drogi rowerowej do bulwaru nadwiślańskiego. Planowane trasy stworzą wspólnie z istniejącymi już odcinkami sieć dojazdu do węzła transportowego z wszystkich kierunków miasta, umożliwiając także płynny i bezpieczny przejazd osobom dojeżdżającym rowerem do dworca z miejscowości podmiejskich.

W wybranych do dofinansowania projektach przewidziano również realizację akcji promocyjno-informacyjnych promujących transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

Zobacz listę wybranych projektów pozakonkursowych