Powiat człuchowski stawia na edukację!

W piątek, 2 października 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla projektu pn. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Agrobiznesu i Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem.

Uroczyste podpisanie aneksu przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i przedstawicieli powiatu człuchowskiego odbyła się się w piątek 19 października br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie.

 

fot. M. Sawicka

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych wraz z rozbiórką parterowej przybudówki i zagospodarowanie fragmentu otaczającego terenu. Projekt obejmuje także wyposażenie branży kluczowej Zespołu Szkół Technicznych - Przemysł spożywczy, Zespołu Szkół Agrobiznesu wyposażenie branży kluczowej - Turystyka, sport i rekreacja oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - wyposażenie branży kluczowej - Meblarstwo. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie człuchowskim. W szkołach w ramach projektu zakupiono wyposażenie, pomoce naukowe i niezbędne w praktycznej nauce zawodów branż kluczowych przyrządy i urządzenia.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do powstania nowej oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w powiecie, która objęła kluczowe branże i zawody:

  • turystyka, sport i rekreacja - Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej),
  • przemysł spożywczy - Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie (technik technologii żywności, wędliniarz),
  • meblarstwo - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem (technik technologii drewna, stolarz).

Oferta ta skierowana jest nie tylko dla młodzieży z powiatu człuchowskiego, skorzystać z niej mogą również osoby z całego kraju. Realizacja projektu w przyszłości przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w regionie i do wzrostu zatrudnienia w kluczowych branżach objętych projektem.

Wartość projektu to blisko 2,8 mln zł, a całkowite dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 po podpisaniu aneksu wyniesie ponad 2,3 mln zł.

 

Monika Grochulska