Poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej – podpisano kolejne umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020

30 grudnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020.


Są to projekty:

  1. ,,Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum" (projekt Gminy Miasta Lęborka o wartości ok. 13,1 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości ok. 7,4 mln PLN);
     
  2. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino" (projekt Gminy Luzino o wartości ok. 2,7 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości ok. 1,6 mln PLN);
     
  3. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap I" (projekt Gminy Kartuzy o wartości ok. 3,7 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości blisko 1,5 mln PLN);
     
  4. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu" (projekt Gminy Trąbki Wielkie o wartości ok. 1,6 mln PLN, przyznano dofinansowanie w wysokości 700 tys. PLN).