Ponad 212 mln na kształcenie ustawiczne w województwie pomorskim

23 maja br. Zarząd Województwa Pomorskiego  zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektów z Działania 5.5. Kształcenie Ustawiczne,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do dofinansowania wybranych zostało 138 projektów o łącznej wartości 212 123 911 zł. 

Szybki rozwój nauki i techniki przyczynia się do nieustannie zmieniających się warunków pracy. Niezwykle istotne jest doskonalenie swoich umiejętności i dostosowanie się do tych zmian. Jedną z metod na sprostanie wymaganiom ewoluującej technologii jest podjęcie kształcenia ustawicznego. Wsparcie ze środków Unii Europejskiej umożliwia poprawę sytuacji na rynku pracy osobom w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

W wybranych do dofinansowania projektach organizowane będą m.in.: szkolenia i kursy w zakresie języków obcych potwierdzone certyfikatem zewnętrznym, szkolenia i kursy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także zajęcia pozwalające na rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji.

Wkrótce informacje na temat prowadzonych działań w projektach dostępne będą na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „znajdź dofinansowanie". Wyszukiwarka dotacji określi kto będzie mógł zostać adresatem wsparcia, a także wskaże tematykę prowadzonych zajęć.

Lista projektów wybranych do dofinansowania