Ponad 17 milionów złotych na unijne inwestycje w pomorskiej służbie zdrowia

Samorząd Województwa Pomorskiego inwestuje środki unijne z RPO WP 2014-2020 w poprawę infrastruktury służby zdrowia. Nowe umowy na dofinansowanie z funduszy europejskich podpisały: władze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz spółki Bonamed z Jarcewa. W Kościerzynie zakupiony zostanie m.in. tomograf komputerowy a w Jarcewie (gmina Chojnice) powstanie ośrodek rehabilitacji kardiologicznej.

 

Fot. MT

Dofinansowanie unijne dla projektów, w łącznej kwocie 17,4 mln zł, pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wdrażanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

– Co zawsze podkreślamy – zdrowie mieszkańców Pomorza jest dla nas priorytetem. Widać to w skali zaangażowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego środków unijnych, które są skierowane na rozwój infrastruktury szpitali, zakup nowoczesnego sprzętu oraz informatyzację podmiotów leczniczych. Łącznie z podpisywanymi obecnie umowami realizowane są na Pomorzu 34 projekty o wartości 724 mln zł. Dofinansowanie z programu regionalnego województwa pomorskiego wyniesie ponad 457 mln zł. Nowe Inwestycje w Kościerzynie i okolicy Chojnic to konsekwentnie realizowana przez samorząd polityka doposażania szpitali i przychodni w nowoczesny sprzęt, także – jak widać – poza granicami trójmiejskiej metropolii –  mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Fot. MT

Tomograf dla Kościerzyny

Projekt Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie będzie realizowany od czerwca 2019 roku do listopada 2020 roku. Inwestycja obejmie rozbudowę szpitala oraz zakup sprzętu medycznego. Zmodernizowany i doposażony zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej. Zakupiony zostanie m.in. tomograf komputerowy, ale także dwa aparaty RTG i dwa aparaty USG. Powstanie zabiegowa sala hybrydowa, dotąd dostępna tylko w Gdańsku. Celem inwestycji jest m.in. poprawa dostępności oraz podniesienie jakości usług medycznych w zakresie poprawy diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych. Łączna wartość inwestycji to prawie 16 mln zł. Dofinansowanie udzielone przez SWP ze środków funduszy europejskich wyniesie 13,5 mln zł.

Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej w Jarcewie (gmina Chojnice)

Projekt spółki Bonamed z Jarcewa będzie realizowany od marca 2019 roku do sierpnia 2020 roku. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Zostanie utworzony ośrodek rehabilitacji kardiologicznej,  w tym: udostępnionych zostanie 20 miejsc na rehabilitację stacjonarną i 20 miejsc na rehabilitację dzienną. Zakupionych zostanie 10 kompletów urządzeń do innowacyjnej rehabilitacji hybrydowej. Dzięki realizacji projektu unijnego przeszkolony zostanie także zespół fizjoterapeutów w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Łączna wartość inwestycji to prawie 4,6 mln zł. Dofinansowanie udzielone przez Samorząd Województwa Pomorskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 13,5 mln zł.

Marcin Twardokus