Ponad 13 mln zł na profilaktykę i diagnostykę stanu zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego.

W czwartek, 24 sierpnia 2017 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego  zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektów z Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy,  współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wybrane projekty zwiększać będą świadomość na temat roli profilaktyki i zdrowego trybu życia w zapobieganiu chorobom. Środki finansowe z Unii Europejskiej przeznaczone zostaną na badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych takich jak: rak piersi, rak szyjki macicy oraz rak jelita grubego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania