Ponad 105 mln zł otrzymali przedsiębiorcy na realizację w województwie pomorskim 180 projektów, dzięki którym zainwestują w rozwój swoich firm

17 października 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla 180 projektów małych i średnich przedsiębiorstw

Dzięki dotacjom przedsiębiorcy będą mogli między innymi rozbudować i unowocześnić infrastrukturę swoich firm poprzez modernizację obiektów, zakup maszyn, instalacji i urządzeń, wdrożenie systemów zarzadzania, informatyzację procesów produkcyjnych.

Projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza przyczynią się do poszerzenia rynków zbytu lub palety oferowanych produktów bądź usług albo znaczącej poprawy ich jakości.  Inne projekty mają na celu poprawę efektywności firm dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych. Część projektów nakierowana jest na oszczędność surowców i energii oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Dofinansowane projekty:

Lista projektów