Pomorskie. Tu rozwija się turystyka

W czwartek 26 października 2017 r., Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekty, składające się na przedsięwzięcia strategiczne pt.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe", „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" oraz „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej".

To dobra wiadomość dla mieszkańców województwa i turystów, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Dzięki środkom unijnym zrealizowane zostaną na Pomorzu trzy duże przedsięwzięcia dotyczące rozwoju tras rowerowych (wzdłuż morza i Wisły), szlaków kajakowych oraz infrastruktury żeglarskiej. Wybrane przez Zarząd projekty stanowią większość z planowanych do realizacji inwestycji.

Dofinansowanie otrzymało 34 projekty, których wartość to ponad 216 mln zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to prawie 135 mln zł.

 

Pomorskie Szlaki Kajakowe. Ponad 42 mln zł na zagospodarowanie tras wodnych

Wśród amatorów kajakarstwa panuje opinia, że Pomorskie to najlepsze miejsce do uprawiania turystyki kajakowej w naszym kraju. Pod względem atrakcyjności i długości szlaków nasz region nie ma sobie równych. Na terenie województwa znajduje się ponad 2 000 km szlaków kajakowych na ponad 30 spływnych rzekach. Najbardziej znane i popularne szlaki kajakowe regionu to Brda i Wda wraz z ich dopływami. Rzeki te z uwagi na dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną oraz niski poziom trudności są corocznie odwiedzane przez tysiące kajakarzy. Jednak w regionie znajduje się również wiele innych rzek, na których spływy obfitować będą zawsze w niezapomniane wrażenia i emocje.

 

 

Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich szlaków wodnych.

Na Słupi, Łupawie, Wieprzy, Raduni i Wierzycy atrakcję dla kajakarzy stanowić będą zabytkowe, ponad stuletnie elektrownie wodne. Spływy Słupią, Wieprzą i Piaśnicą zakończyć można wypłynięciem na otwarte wody Morza Bałtyckiego. Atrakcją spływu Nogatem jest zamek malborski, płynąc Wierzycą obejrzeć można z bliska katedrę pocysterską w Pelplinie, a spływ Radunią i Motławą zakończyć można pod gdańskim Żurawiem. Również rzeki Żuław dają unikalną możliwość poznania tej wydartej wodzie krainy. Rynna Sulęczyńska na Słupi czy Bukowina stanowią zaś wyzwanie nawet dla doświadczonych kajakarzy.Aktywnie na dwóch kółkach. Blisko 100 mln zł na rozwój pomorskich tras rowerowych

Różnorodność krajobrazu oraz rzeźby terenu sprawia, że Pomorskie to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki rowerowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów oraz uczestników ruchu rowerowego, zostaną wybudowane dwie trasy międzynarodowe. Trasa R-10 (Nadmorski Szlak Hanzeatycki) oraz Wiślana Trasa Rowerowa (będąca częścią R-9) położone są w korytarzach europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo. Stworzone w ramach przedsięwzięcia trasy stanowić będą unikalny produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma pakiet unikalnych w skali kraju, walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).

Realizacja przedsięwzięcia strategicznego zakłada budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu, wykorzystanie utwardzonych dróg leśnych i wałów przeciwpowodziowych Wisły, budowę infrastruktury dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska. 18,5 mln zł na rozwój turystyki wodnej

Przedsięwzięcie swym zasięgiem obejmie teren Żuław Wiślanych, wraz z terenami okalającymi polską część Zalewu Wiślanego oraz Zatokę Gdańską. Istotne dla przedsięwzięcia akweny na tym terenie to Zatoka Gdańska, Martwa Wisła, Przekop Wisły, Wisła, Wisła Śmiała, Szkarpawa, Tuga, Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany oraz Nogat.Priorytetami niniejszego przedsięwzięcia są: udrożnienie dróg wodnych oraz uzupełnienie istniejącej infrastruktury turystycznej w punkty łączące nowo powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej, a ponadto rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego w zakresie turystycznego ich wykorzystywania.

Do 2020 roku przewiduje się budowę i rozbudowę portów, przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych w kilkunastu miejscowościach wraz z wysokiej jakości oraz bezpieczną infrastrukturą turystyczną. Ważnym aspektem projektu będzie poprawa warunków nawigacyjnych likwidujących bariery dla żeglugi tj. przebudowa mostów stałych na zwodzone oraz oznakowanie szlaków wodnych. 

Wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego