Pomorskie Sztormy rozdane

W dniu 5 marca br. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku odbyła się Gala, która stanowiła finał tegorocznej edycji Plebiscytu Pomorskie Sztormy 2017. Statuetki w kategorii „Pomorskie EUROinspiracje" otrzymały dwa projekty  realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. I tak czytelnicy zdecydowali, że najlepszymi są:

  • Projekt Fundacji Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia „Kompetencje na wymiar - integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością
  • Projekt Gminy Miasta Gdańska „Rewitalizacja Dolnego Miasta i placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku".

Nagrody zwycięzcom wręczyli Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Paweł Orłowski. Marszałek podkreślił, że wszystkie nominowane projekty łączy to, że ich rezultaty wywierają korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego.

Wspólne zdjęcie laureatów Sztormów

Marszałek Mieczysław Struk odczytuje wyniki plebiscytu

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Marszałek Mieczysław Struk

Marszałkowie gratulują laureatom

Marszałkowie gratulują laureatom

Marszałek Mieczysław Struk wręcza statuetkę