Pomorskie stawia na OZE

25 września odbyło się uroczyste podpisanie 4 kolejnych umów o dofinansowanie inwestycji, których głównym celem jest zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w województwie pomorskim. W wyniku konkursu na dotacje unijne wsparcie uzyskały aż 24 projekty o łącznej wartości 172 mln zł.

Dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 130 mln zł. Dzięki realizacji projektów możliwa będzie m.in. produkcja tańszej energii oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Umowy na dotacje podpisał członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski. Wydarzenie odbyło się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym.

W związku ze zwiększeniem wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, realizacja projektów pozwoli przede wszystkim na poprawę stanu środowiska naturalnego. Możliwe będzie to dzięki instalacji urządzeń takich jak kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne.

Poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole

Projekt polega na zakupie instalacji solarnych, systemów grzewczych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. Urządzenia te zostaną zamontowane na obiektach prywatnych należących do mieszkańców Gminy Lichnowy oraz Gminy Stare Pole – partnerów projektu. Łączna liczba instalacji wyniesie 279, w tym 142 kolektory słoneczne, 9 pomp ciepła, 51 kotłów na biomasę oraz 77 instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Uzyskana energia zużywana będzie na potrzeby własne poszczególnych obiektów.

Mikroinstalacje na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja

Przedmiotem projektu jest zakup mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła). Głównym celem inwestycji jest zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza, jak również warunków życia mieszkańców. Łączna ilość instalacji to 562 szt., w tym 75 kotłów na biomasę, 189 instalacji fotowoltaicznych, 212 kolektorów słonecznych, 86 pomp ciepła. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesie prawie 3 MW.

OZE w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum

Przedsięwzięcie zakłada zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum. Jego realizacja wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na tradycyjne paliwa kopalne. Łącznie powstanie 208 instalacji, w tym: 57 kolektorów słonecznych, 45 pomp ciepła, 29 kotłów na biomasę, 77 instalacji fotowoltaicznych. Wynikiem realizacji inwestycji będzie przede wszystkim zmniejszenie nakładów finansowych na energię elektryczną, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych podczas produkcji energii cieplnej, poprawa stanu zdrowia mieszkańców, poprawa stanu środowiska naturalnego.

Słoneczne dachy Kwidzyna

Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Kwidzyn i Gminy Gardeja. Jego zakres obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 105 nieruchomościach należących do mieszkańców a także w 7 budynkach użyteczności publicznej należących do Miasta Kwidzyn. Realizacja inwestycji ograniczy ilość energii elektrycznej kupowanej z elektrowni, która produkowana jest w oparciu o tradycyjne paliwa. W efekcie przewiduje się zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, szkodliwych gazów i pyłów, zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej. Przewiduje się poprawę jakości powietrza i warunków bytowych mieszkańców oraz zwiększenie wiedzy nt. OZE i wzrostu świadomości ekologicznej.Daria Kubiak
fot. archiwum UMWP