Pomorskie najefektywniej w Polsce wykorzystuje środki unijne – również te przeznaczone dla Metropolii w formule ZIT

Województwo pomorskie od początku jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem wykorzystania funduszy UE w zarządzanym przez siebie Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 (RPO). Po pierwszym półroczu 2017 r. osiągnęło pierwsze miejsce również w kontraktacji środków przeznaczonych w ramach RPO na rozwój obszaru metropolitalnego, wdrażanych w tzw. formule ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Związek ZIT, którego rolę pełni Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, skupia samorządy terytorialne zaangażowane w przygotowywanie i realizację najważniejszych wspólnych przedsięwzięć w Metropolii finansowanych w RPO z wyodrębnionej na ten cel puli środków. Inwestycje dotyczyć będą m.in. rozwoju węzłów przesiadkowych, termomodernizacji budynków, rewitalizacji dzielnic w miastach i ochrony zdrowia.

Pierwsze miejsce w kraju to efekt intensywnej pracy, zaangażowania i skutecznej współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Związkiem ZIT oraz należącymi do niego samorządami.