Pomorski samorząd inwestuje w OZE

W środę, 27 lutego br., w Urzędzie Gminy w Przechlewie odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków unijnych projektu Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, którego celem jest produkcja energii z OZE. Umowę na dotację podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz prezes stowarzyszenia, Jan Gajo i jego skarbnik, Tadeusz Frieda. 

 

Fot. Michał Szczupaczyński
 

Wsparcie inwestycji pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych dotyczy zakupu i montażu instalacji OZE służących do produkcji energii elektrycznej i ogrzewania wody na terenie Gmin: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica. Instalacje zostaną zamontowane na dachach i gruntach należących do mieszkańców oraz na wybranych obiektach będących własnością gminy. Łącznie w ramach projektu powstanie 208 instalacji OZE, w tym 141 instalacji fotowoltaicznych i 67 instalacji solarnych. Dzięki realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej wyniesie prawie 1 MW, co przełoży się także na spadek emisji dwutlenku węgla – w skali roku w wysokości prawie 663 ton.

Wartość projektu to 4,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 3,4 mln zł.

W konkursie na dotacje unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 władze regionu przeznaczyły na inwestycje w OZE prawie 130 mln zł. Dzięki dofinansowaniu, przedsiębiorcy, ale także stowarzyszenia mieszkańców (w porozumieniu z gminą), mogły dostać wsparcie na produkcję energii ze źródeł odnawialnych – na przykład w postaci montażu ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła czy instalacji biogazowni. Ostatecznie w wyniku konkursu dotacje uzyskały 24 projekty. Łączna wartość dofinansowania 172,4 mln zł, dofinansowanie z UE wyniosło ponad 126 mln zł.

Celem wszystkich projektów jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie pomorskim. Dzięki realizacji 24 inwestycji zwiększy się także bezpieczeństwo energetyczne regionu, poprawi bilans energetyczny (zmniejszy import) oraz zmniejszą się obciążenia środowiska zanieczyszczeniami.

Marcin Twardokus