Podsumowanie spotkania "Przejście do następnego etapu realizacji RPO WP 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

W piątek 8 lutego br. w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO odbyło się spotkanie beneficjentów i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na początku spotkania Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego zaprezentował efekty realizacji RPO WP 2014-2020 oraz cele i zadania, które powinny zostać osiągnięte do końca 2022 roku.

Ponadto podczas spotkania omawiano również zasady dokonywania zmian w projekcie i umowie oraz kluczowe warunki szybkiej wypłaty środków (weryfikacja wniosków o płatność). Beneficjenci otrzymali również odpowiedzi na pytanie jak bezbłędnie przeprowadzić zamówienie publiczne i uniknąć korekty oraz jak przygotować się do kontroli projektu. Uczestnikom spotkania przypomniane zostały zasady promocji czyli „widoczności" projektów. Na zakończenie przedstawiono ofertę Instrumentów Finansowych i harmonogram konkursów w 2019 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz filmu ze spotkania.

Materiały ze spotkania (zip)

Film