Podsumowanie konferencji „WŁĄCZENI W ROZWÓJ – wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego”

Dynamiczny rozwój gospodarczy, wzrost liczby osób pracujących i spadek bezrobocia. Pomorskie ma się czym pochwalić. Jak wykorzystać te atuty w dalszej perspektywie? Dyskusja na te tematy podjęta została na konferencji „WŁĄCZENI W ROZWÓJ – wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego", która odbyła się 31 marca 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Podczas konferencji starano się wskazać kluczowe elementy i warunki dla rozwoju potencjału naszych mieszkańców na rynku pracy oraz ukazać możliwości i szanse rozwoju zawodowego, a także osobistego, jakie oferuje pomorska gospodarka. A wszystko po to, by w jeszcze większym zakresie poprawiać jakość życia mieszkańców Pomorza – począwszy od rodzin, przez osoby starające się zaistnieć i rozwijać na rynku pracy, aż do przedsiębiorców, którzy budują innowacyjność i różnorodność gospodarki regionu.

– Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę nie są wystarczającą gwarancją trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. To zaplecze może być w pełni i trwale wykorzystane dopiero w połączeniu z wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami, posiadającymi wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców – podkreślił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, otwierając konferencję. – Głównym inwestycjom infrastrukturalnym powinna towarzyszyć realizacja działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin, aby w pełni stworzyć sprzyjające warunki dla włączenia wszystkich naszych mieszkańców w rynek pracy, a tym samym budować społeczne fundamenty pod długofalowy rozwój gospodarki.

Kamila Siwak, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, mówiła o idei konferencji oraz o tym, jak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wykorzysta 450 mln euro na pomoc dla rodzin, edukację oraz ułatwienia w znalezieniu pracy.

Marcin Nowicki, założyciel broadcontext.com na konferencji "Włączeni w Rozwój" opowiadał o wysokopłatnych miejscach pracy w województwie pomorskim, konieczności zadbania o markę Polski oraz zagrożeniach wynikających z automatyzacji pracy i sztucznej inteligencji.


 

Prezentacja prof. Anna Zielińska-Głębocka

W ramach konferencji odbyły się trzy bloki panelowe:

 • Usługi społeczne – inwestycja w rodzinę
 1. Prezentacja Katarzyna Weremko
 2. Prezentacja Cezary Miżejewski
 3. Prezentacja Tomasz Polkowski
 4. Prezentacja Andrzej Majkowski
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych, czyli o lepszym życiu Pomorzan – od wyzwań do rozwiązań
 1. Prezentacja Łukasz Olechnowicz
 2. Prezentacja Marcin Nowicki
 3. Prezentacja Tomasz Owczarek
 4. Prezentacja Tomasz Saryusz-Wolski 
 • Znaczenie jakości życia w regionie dla rozwoju pomorskiej gospodarki
 1. Prezentacja Jakub Pietruszewski
 2. Prezentacja Marcin Zagórski
 3. Prezentacja Monika Chabior
 4. Prezentacja Piotr Ciechowicz