Podpisano kolejne umowy w ramach Podziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

22 grudnia br. podpisano umowy z Powiatem Człuchowskim oraz Gminą Chojnice w ramach największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – Podziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

Powiat człuchowski realizować będzie projekt pt. Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim" o łącznej wartości prawie 3,1 mln zł. Udzielone dotacje wspierać będą 1229 uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych, podnoszeniu wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz 91 nauczycieli z ponad 60% szkół w Powiecie Człuchowskim w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji i kompetencji.

Projekt o wartości ponad 3,7 mln realizowany przez Gminę Chojnice pozwoli objąć szkoleniami oraz doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 1740 uczniów. Ponadto 100 nauczycieli ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Chojnice będzie mogło uczestniczyć w szkoleniach w zakresie rozwijania oraz kształtowania właściwych postaw i umiejętności, a także w obszarze wykorzystania narzędzi i pomocy dydaktycznych TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).