PKP PLK S.A. przygotuje dokumentację pod modernizację pomorskich linii kolejowych

Przedstawiciele PKP PLK S.A. podpisali umowy na unijne dofinansowanie projektów, których celem będzie przygotowanie dokumentacji technicznej pod rewitalizację sześciu pomorskich linii kolejowych. Łączna wartość pięciu projektów to prawie 17,5 mln zł.

 


Fot. Aleksander Olszak

 

Umowy ze strony instytucji finansującej podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski. Unijne dofinansowanie pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie unijne wyniesie ponad 12 mln zł. Dokumentacja przygotowana zostanie dla następujących tras na terenie województwa pomorskiego:

  1. linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Sierakowice (rewitalizacja i ewentualna elektryfikacja),

  2. linii kolejowej nr 213 na odcinku Reda – Hel,

  3. linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska (rewitalizacja i elektryfikacja),

  4. linii kolejowej nr 211 na odcinku Lipusz – Kościerzyna,

  5. linii kolejowej nr 212 na odcinku Lipusz – Bytów,

  6. linii kolejowej na terenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo (włączenie w system Pomorskiej Kolei Metropolitalnej).

Opracowanie dokumentacji pozwoli m.in. na określenie zakresu i kosztu planowanych robót budowlanych. Będzie też podstawą do podjęcia kolejnych decyzji inwestycyjnych: wykonania projektów budowlanych, uzyskania pozwoleń na budowę, wyłonienia wykonawców robót i ostatecznie – przeprowadzenia rewitalizacji i modernizacji linii.

 


Fot. Aleksander Olszak
 

Efektem inwestycji infrastrukturalnych będzie w przyszłości znaczna poprawa dostępności transportu kolejowego w województwie pomorskim oraz – na niektórych trasach – zwiększenie prędkości taboru i przepustowości na liniach kolejowych.

Dokumentacje będą przygotowywane do końca 2020 r., dzięki czemu projekty inwestycyjne osiągną gotowość do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Marcin Twardokus