Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.
 

Wyszukaj projekt
Wyczyść
L.P. Tytuł projektu Beneficjent Oś priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 2. Przedsiębiorstwa Rozwój działalności eksportowej firm Województwo pomorskie
2 Invest in Pomerania 2020 Agencja Rozwoju Pomorza 2. Przedsiębiorstwa Poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu Województwo pomorskie
3 Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia 2. Przedsiębiorstwa Specjalistyczne usługi doradcze dla firm Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
4 Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych, Andrzej Sollich 2. Przedsiębiorstwa Rozwój przedsiębiorstwa Rębiechowo
5 Stworzenie innowacyjnej aplikacji z interfejsem graficznym dla środowiska FDS, służącej do wizualizacji i obliczania rozprzestrzeniania się dymu w obiekcie przez Inżynierską Agencję Pożarniczą w Gdańsku Inżynierska Agencja Pożarnicza Fire Engineering Agency/ inż. Stefan E. Bernatek 2. Przedsiębiorstwa Innowacyjna aplikacja przeciwpożarowa Gdańsk