Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.
 

Wyszukaj projekt
Wyczyść
L.P. Tytuł projektu Beneficjent Oś priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Invest in Pomerania 2020 Agencja Rozwoju Pomorza 2. Przedsiębiorstwa Poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu
2 Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 2. Przedsiębiorstwa Rozwój działalności eksportowej firm Województwo pomorskie