Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej.

Wnioski można składać w terminie od 30 listopada do 14 grudnia 2017 roku.   

Szczegółowe informacje o tym kto może składać wnioski oraz na co można otrzymać dofinansowanie dostępne są w : ogłoszeniu o naborze wniosków

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 12 670 258,24  zł.