Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy (rehabilitacja kardiologiczna)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy.

Wnioski można składać w terminie od 12 marca 2018 do 25 kwietnia 2018 roku.    

Szczegółowe informacje o tym kto może składać wnioski oraz na co można otrzymać dofinansowanie dostępne są w : ogłoszeniu o naborze wniosków

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 33 423 751,41 PLN