Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy (prewencja cukrzycy)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy 

Wnioski można składać w terminie od 29 grudnia 2017 roku do 24 stycznia 2018 roku.   

Szczegółowe informacje o tym kto może składać wnioski oraz na co można otrzymać dofinansowanie dostępne są w : ogłoszeniu o naborze wniosków

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 4 277 050,81 zł.