Oferta szkoleniowa dla osób dorosłych chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji

Przypominamy, że w ramach RPO WP na lata 2014-2020 znajduje się oferta szkoleniowa dla wszystkich osób dorosłych chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji (w tym pracujących). Instytucje szkoleniowe, które organizują bezpłatne bądź za niewielką dopłatą szkolenia informatyczne, językowe oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, czy nawet studia podyplomowe można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu pod nw. linkiem:

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

W razie pytań prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie pomorskim.