Oferta pracy w Departamencie Programów Regionalnych - Referat płatności

Departament Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku prowadzi obecnie nabór na wolne stanowisko pracy od  podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Płatności (Zespół ds. płatności) - oferta pracy 84/19

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych lub ekonomicznych lub prawnych, znasz prawo w zakresie finansów publicznych i rachunkowości oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020, a także regulacje prawne dotyczących samorządu województwa - ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Szczegóły na temat naboru znajdują się TUTAJ

Termin składania ofert upływa z dniem 31 października 2019 r. do godz. 15:45 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Nie zwlekaj i aplikuj.

Monika Grochulska